MacBat AB

MacBat AB grundades i Arvika, Sverige (1998-2013), och har utvecklat tekniken för regenerering (avsulfatering) av industriella bly-syra och nickel-kadmiumbatterier. Tekniken (programvara + hårdvara) tillsammans med arbetsprotokollet var pionjärer på marknaden.
MacBat technology användes först av Barloworld Material Handling i Storbritannien och har framgångsrikt expanderat till mer än 30 länder. .

Macbatec regeneración

Diagram över förebyggande avsulfatering för att fördubbla livslängden på drivbatterier och tredubbla livslängden på stationära batterier. Denna ökning av livslängden är villkorad av att följa arbetsprotokollet som fastställts av Macbat-Macbatec®.

Macbatec, Best battery economy

Efter stängningen av MacBat 2014, beslutade vi, seniora specialister, att fortsätta utveckla tekniken för att regenerera batterier. Vi har förbättrat dess effektivitet och ändamålsenlighet och vi fortsätter försäljningen under det förnyade varumärket: MACBATEC.
Gå till MACBATEC


Utvecklingen av batteridesulfator-regeneratorn

MacBat BRC-100 1:a generationen

MacBat BRC-100
1:a generationen

MacBat BRC-100 2:a generationen

MacBat BRC-100
2:a generationen

MacBat BRC-100 3:e generationen

MacBat BRC-100
3:e generationen

Macbat Midi 1.0

Macbat Midi 1.0

MACBATEC Midi 2.0

MACBATEC Midi 2.0

Numera erbjuder MACBATEC 2.0 och nyare modeller fullständig automatisering, vilket fulländar regenereringsprocessen och maximerar ekonomisk vinning.

Kontakt

Administrativt säte:
LG de Barcia, 10
27656 Navia de Suarna
Lugo, (Spain)
+34 982 365 233
sales@macbatec.com ( Försäljning )
support@macbatec.com ( Teknisk support )
info@macbatec.com ( Ledning )